„TO JA, NARCYZ SIĘ NAZYWAM” czyli czym jest narcyzm?

  1. Czym jest narcyzm i skąd wzięło się to pojęcie? Narcyzm (gr. Narkissos, ang. narcissism) to bezkrytyczne samouwielbienie lub szczególna koncentracja na sobie, wynikające z całkowitego skierowania energii libidynalnej na «ja» a nie na obiekty zewnętrzne. Źródłem narcyzmu może być psychiczne odrzucenie dziecka, odmowa zaspokojenia jego potrzeb, co skutkuje późniejszą nieufnością do ludzi i … Czytaj dalej „TO JA, NARCYZ SIĘ NAZYWAM” czyli czym jest narcyzm?